Số lượng: 500g x 1 tấm
245.000đ
Số lượng: 900g x 1 tấm
280.000đ